Klimaat in de zorg

Een goed binnenklimaat is cruciaal voor de zorgsector. Uit de Zorg Bouwplannen Scan van BouwKennis blijkt dat 75% van de ziekenhuizen van plan is om de komende jaren verbeteringen aan het binnenklimaat door te voeren. Een nieuwe luchtbehandeling en aanpassingen op bestaande airco- en verwarmingssystemen worden in deze Scan regelmatig genoemd.

De zorgsector is de afgelopen jaren sterk veranderd. De vergrijzing zorgt voor een toenemende zorgvraag. Zieken en zorgbehoevenden worden door de stijgende concurrentie steeds meer gezien als cliënten. Inspelen op de behoeften en wensen van deze cliënten is voor zorgorganisaties essentieel om te kunnen blijven voortbestaan. Het bieden van een excellente zorg, alsmede het voeren van een duurzaam beleid, zorgt ervoor dat de kwaliteit van het binnenklimaat steeds belangrijker wordt.

Weiko Kruit, eigenaar van Kolpia: “Zeker gezien de kwetsbaarheid van de cliënten is een gezond binnenklimaat van groot belang. Door een gezond en duurzaam binnenklimaat te creëren, kunt u als zorgorganisatie het verschil maken voor zowel bezoekers, werknemers als cliënten. Dit vraagt expertise en een gestructureerde aanpak in beheer en preventief onderhoud. Maar als u dit goed organiseert, kunt u zich als zorgorganisatie sterk onderscheiden en veel kosten besparen.”

Kolpia ondersteunt zowel ziekenhuizen als zorginstellingen bij dit vraagstuk.

Wilt u een keer vrijblijvend kennismaken om de mogelijkheden voor uw zorgorganisatie te bespreken? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Werkplek ongezond?

Eén op de vier werkplekken is ongezond

Bijna een kwart van de Nederlandse werkplekken vormt een risico voor de gezondheid van werknemers. Dit blijkt uit onderzoek dat Vereniging Schoonmaak Research (VSR) deed in veertig kantoorpanden. Het percentage ongezonde kantoorplekken is in de afgelopen twee jaar nauwelijks gewijzigd.

CO2-gehalte

Als wordt gekeken naar het CO2-gehalte in kantoren, dan is er goed nieuws te melden. In 2012 scoorde een op de vijf werkplekken slecht. Nu is dat nog maar 1 op de veertig. In 2012 was het CO2-gehalte slechts bij de helft van de werkplekken onder de streefwaarde van minder dan 800 ppm (parts per million). Inmiddels geldt dit voor driekwart van de werkplekken.

Schimmels en bacteriën

Ook op andere gebieden is een verbetering te zien. Bij microbiologische waarden – de aanwezigheid van schimmels en bacteriën – scoort 75 procent goed, terwijl in 2012 nog bijna 40 procent matig tot slecht scoorden. Nog altijd heeft een kwart van de werkplekken te hoge concentraties van schimmels en bacteriën. De fijnstofconcentratie was op 40 % van de werkplekken slecht. Momenteel is dat slechts bij 1 op de veertig het geval.

Koudeklachten komen ook minder voor. De gemeten temperatuur valt in het merendeel van de werkplekken binnen de norm van 20-24 graden Celsius.

Clean desk

Werknemers kunnen zelf ook viezeriken zijn en dit vertaalt zich ook naar gezondheidsrisico’s. Een goede clean desk discipline op de werkplek vertaalt zich naar minder stof en microbiologische vervuiling op en rond de werkplek. Ook hierin is verbetering waar te nemen. Een bureau waar redelijk tot veel losse spullen op liggen, vormt een mogelijke bron voor verontreiniging met micro-organismen. Bovendien bemoeilijkt dit de schoonmaak. Waar twee jaar geleden nog 72 procent van de onderzochte werkplekken onder de maat was, is dat nu nog maar 35 procent.

Hoe gezond zijn de werkplekken in uw bedrijf? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Kantoor Kolpia

Kolpia werkt vanuit deze mooie locatie Borchwerf bij Roosendaal. Het is vanzelfsprekend voorzien van een professionele luchtbehandeling met verwarming en koeling. Het binnenklimaat is daarmee goed geregeld.

Naast de professionele uitstraling hebben wij voor de gunstige ligging van dit eigen pand gekozen. De locatie is gelegen aan de A17 en nabij A58 en is daardoor gemakkelijk bereikbaar.