Binnenklimaat Quickscan

U krijgt een aantal vragen te zien die ingaan op mogelijke problemen met het klimaat op uw werkplek.

Vraag 1:

 • Heeft u wel eens hoofdpijn, concentratieverlies of een opgebrand gevoel?
 • Heeft u het wel eens benauwd / behoefte aan frisse lucht / te weinig zuurstof?
 • Ruikt u een vreemde geur (zoals frituurlucht, etenslucht, grondlucht, chemische lucht of uitlaatgassen)?

Deze klachten kunnen ontstaan door onvoldoende ventilatie, een slecht werkende luchtbehandeling of een kantoorruimte waar teveel werknemers aanwezig zijn. Kolpia kan door metingen met gekalibreerde apparatuur duidelijk maken of de toelaatbare grenzen overschreden worden. Daarbij worden de oorzaken van de klachten onderzocht en worden oplossingen aangedragen.

Vraag 2:

 • Heeft u last van tocht?
 • Heeft u het wel eens te koud of te warm?
 • Heeft u last van temperatuurwisselingen?

Enkele voorbeelden van oorzaken van klachten over de temperatuur en tocht zijn verkeerde instellingen van de installatie, gebreken van de installatie, slechte isolatie en ramen die open staan.

Kolpia kan door metingen duidelijk maken of de klachten buiten de grenswaarden vallen. Door onderzoek en een gedegen advies kunnen deze klachten weggenomen worden.

Vraag 3:

 • Niest en / of hoest u soms?
 • Bent u chronisch verkouden of heeft u last van een verstopte / volle neus?
 • Heeft u last van astma, bronchitis of kortademigheid?
 • Heeft u wel eens prikkende, rode, tranende of branderige ogen / last met dragen van lenzen?
 • Heeft u last van  de keel?

De lucht in de kantoorruimte kan vervuild raken door de luchtbehandelingsinstallatie, een povere schoonmaak en de werkplek zelf. Er kunnen klachten aan de ogen en luchtwegen ontstaan. Ook kan de huisstofmijt zich ontwikkelen. Deze kan dezelfde klachten geven.

Door microbiologisch en fijnstof onderzoek kan duidelijk worden of de grenzen overschreden worden, zodat klachten ontstaan. Deze onderzoeken zijn onderdeel van het binnenmilieu onderzoek. Kolpia kan door onderzoek aantonen wat de oorzaken zijn van de overschrijding. In de rapportage wordt duidelijk aangegeven hoe de klachten opgelost kunnen worden.

Vraag 4:

 • Heeft u wel eens prikkende, rode, tranende of branderige ogen / last met dragen van lenzen?
 • Heeft u een droge huid (gezicht / handen) of last met het dragen van lenzen?

Deze klachten komen in kantoorruimten vaak voor. Werknemers leggen al snel de oorzaak bij de lage relatieve luchtvochtigheid. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Kolpia kan door metingen met gekalibreerde apparatuur aantonen of de grenswaarden overschreden worden. Vaak zijn er meerder oorzaken aan te wijzen voor de klachten. In de rapportage geeft Kolpia deze oorzaken aan door gedegen onderzoek. Hierin wordt tevens advies gegeven om de klachten op te lossen.

Vraag 5:

 • Heeft u één of meerdere van deze klachten wanneer u NIET op kantoor bent?
 • Geeft uw arts aan dat de lucht op kantoor de oorzaak van de klachten is?

Wanneer u op vakantie of thuis bent, zijn de klimaatklachten doorgaans niet aanwezig. Zodra de werkzaamheden weer hervat worden, komen de klimaatklachten terug. Er lijkt een duidelijk verband te bestaan tussen de klachten en de aanwezigheid op kantoor. Kolpia kan aantonen of dit ook daadwerkelijk het geval is.

Neem contact op om de klimaatklachten op te lossen. Bel 0165-510240 of gebruik ons contactformulier.