Kolpia voor een gezonde werkplek

Uw werknemers moeten op aangename wijze kunnen werken om een positieve bijdrage aan uw organisatie te kunnen leveren. Dit betekent dat u als werkgever randvoorwaarden moet scheppen in het facilitair en Arbobeleid om een positieve werkbeleving te creëren. Een gezonde werkomgeving is daarbij een essentieel onderdeel. En dat begint bij een goed binnenklimaat. Kolpia helpt u om op professionele wijze de wettelijke eisen als ook uw wensen op het gebied van het binnenklimaat in uw facilitair en Arbobeleid te integreren.

Creëren en behouden van een gezond binnenklimaat

In de Arbowet staat vermeld dat het klimaat niet tot schade van de gezondheid mag leiden.
In de praktijk blijkt dat veel werknemers gezondheidsklachten krijgen als gevolg van een slecht binnenklimaat. Onderzoek naar de oorzaak van een slecht binnenklimaat vraagt veel aandacht en expertise.

Kolpia, specialist op het gebied van (preventief) binnenklimaatonderzoek, werkt op een nauwe wijze samen met werkgevers, technisch beheerders en facilitair managers bij het creëren en behouden van een gezond binnenklimaat.

Aanvulling op facilitair en Arbobeleid

Als aanvulling op uw sociaal en duurzaam beleid brengen wij een deskundig maatwerkadvies uit dat voldoet aan alle wettelijke eisen en wensen van de gebruikers.  Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • de luchtkwaliteit
  • controle op schoonmaak en installateurs
  • Clean Desk / Office Policy of het naleven hiervan
  • de indeling van de werkruimtes
  • het aantal medewerkers per kantoor

Advies op maat

Door een gezond en duurzaam binnenklimaat te creëren, kunt u kosten besparen. Dit vraagt om een deskundig advies en een gestructureerde werkwijze. Kolpia helpt u graag daarbij!
Kijk hier voor meer informatie over het Kolpia Preventief Binnenklimaatonderzoek en het Kolpia Binnenklimaatonderzoek.