Luchtonderzoek

Luchtonderzoek bestaat uit een groot aantal onderdelen.

Binnenmilieu onderzoek

Het Kolpia Binnenmilieu onderzoek bestaat uit microbiologisch onderzoek, fysisch onderzoek, fijnstof onderzoek en visueel onderzoek in de luchtbehandelingskasten, kanalen en kantoorruimten. Daarbij wordt een aantal werknemers geïnterviewd om een idee te krijgen van de klachten, de werkwijze en de historie. Dit is het standaard onderzoek voor vrijwel alle aspecten van het binnenmilieu.

Continu fysisch luchtonderzoek

Te warm / te koud, droge ogen, droge huid of benauwdheid ? Om de oorzaak van deze klimaatklachten te achterhalen kan een continu fysische meting inzicht geven. In een kantoorruimte wordt een meetcel met een hierop aangesloten datalogger geplaatst, die 24 uur per dag, gedurende 7 dagen aaneengesloten de temperatuur, de relatieve vochtigheid en het CO2-gehalte meet. Deze gegevens worden via een computer uitgelezen en verwerkt tot een duidelijk rapport met conclusies en praktische adviezen. De uitvoer wordt grafisch weergegeven.

Huisstofmijt onderzoek

Last van benauwdheid, huiduitslag, astma of geïrriteerde ogen? Mogelijk worden deze klachten veroorzaakt wordt door de huisstofmijt. De huisstofmijt is de belangrijkste veroorzaker van allergische klachten in de kantooromgeving.

Met het Kolpia Huisstofmijtonderzoek krijgt u advies over de concentratie huisstofmijt, het eventuele bestrijden hiervan en krijgt u tips om in de toekomst klachten te voorkomen.

Ozon luchtonderzoek

Naast de temperatuur, luchtvochtigheid en het CO2-gehalte is het Ozon-gehalte een belangrijke maatstaf voor de kwaliteit van het binnenmilieu van uw kantoorgebouw. Het Kolpia Ozon Luchtonderzoek helpt het Ozon-gehalte op uw bedrijfslocatie in kaart te brengen.

Fijnstof analyse onderzoek

Wanneer in een productie omgeving stof geproduceerd wordt, kan dit stof in naastliggende kantoorruimten terecht komen. Door het stof te onderzoeken, kan bepaald worden hoe schadelijk dit is. Eventuele klachten kunnen verklaard worden of vermoedens kunnen weggenomen worden. Het onderzoek wordt toegepast wanneer een te hoge stofbelasting vermoedt wordt of wanneer de stofdeeltjestelling een te hoge uitslag geeft.

Endoscopisch onderzoek

Vervuiling in luchtkanalen heeft een nadelige invloed op de luchtkwaliteit in uw kantoorgebouw, en daarmee ook op het binnenklimaat. Het Kolpia Endoscopisch Onderzoek brengt eventuele vervuilingen in luchtkanalen in beeld.

Rookproef onderzoek

Een rookproef is een eenvoudige procedure om te bepalen er tocht in een ruimte is. De rookbuis wordt in de tochtstroom gehouden. De tester genereert een kleine hoeveelheid rook. De rook wordt langzaam uit de buis gelaten, om geen te hoge luchtsnelheid te waarborgen.

Debietmetingen

In het huidige Bouwbesluit worden voor kantoren eisen gesteld aan de luchtverversing. Er worden aparte eisen gesteld voor nieuwbouw en bestaande bouw. Bij de luchtverversing van een kantoorruimte dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid, de plaats, de capaciteit en de regelbaarheid van de ventilatievoorzieningen. Daarnaast is de stromingsrichting van de ventilatielucht en de luchtkwaliteit in de ruimte van belang.

Preventief luchtonderzoek

Een gezond binnenmilieu heeft een positief effect op de productiviteit en het ziekteverzuim van uw medewerkers. Het binnenmilieu is dan ook een belangrijk onderdeel van uw facilitair en Arbobeleid. Met het Kolpia Preventief Binnenmilieu onderzoek kunt u in de toekomst gezondheidsklachten van uw werknemers voorkomen en kosten besparen.