Binnenmilieu onderzoek

Het Kolpia Binnenmilieu onderzoek bestaat uit microbiologisch onderzoek, fysisch luchtonderzoek, fijnstof onderzoek en visueel onderzoek in de luchtbehandelingskasten, kanalen en kantoorruimten. Daarbij wordt een aantal werknemers geïnterviewd om een idee te krijgen van de klachten, de werkwijze en de historie.

De uitgangspunten van het onderzoek zijn:

 • Onderzoek van de klimaatklachten
 • Controle luchtbehandeling en installateur
 • Controle schoonmaak en schoonmaakprogramma
 • Controle gebruik van kantoorruimte en werkplek door werknemers
 • Controle Arbobeleid (bijvoorbeeld teveel werknemers in één kantoorruimte)
 • Controle facilitair beleid (zoals rookruimten, Clean Desk Policy)

Het is een compleet onderzoek waarbij veel aspecten die het binnenmilieu beïnvloeden onderzocht worden.

Voordelen van het Kolpia Binnenmilieu onderzoek:

  • Onafhankelijk en objectief advies
  • Controle van schoonmaak en installateur
  • Grondige analyse van het binnenmilieu
  • Aanvulling op het facilitair- en Arbobeleid
  • Verhoging productiviteit van de werknemers
  • Minder ziekteverzuim
  • Clean Desk Policy wordt gestimuleerd
  • Presentatie van het analyserapport op uw locatie
  • Heldere rapportage, inclusief fotoreportage
 • Deskundig advies ten aanzien van de gevonden meetwaarden

Specifieke onderdelen van het onderzoek

Wilt u meer weten of zijn er binnen uw organisatie klachten over het binnenmilieu? U kunt dit laten toetsen door een specialist. Neem contact met ons op.