Microbiologisch luchtonderzoek

Bacteriën, schimmels en gisten zijn microbiologische verontreinigingen die voor het blote oog niet waarneembaar zijn. Zij kunnen echter wel gezondheidsklachten zoals verkoudheid, allergische reacties, hoesten, misselijkheid, geïrriteerde ogen/luchtwegen en huiduitslag veroorzaken.

pseudomonas aeruginosa

Microbiologische verontreinigingen kunnen onder meer ontstaan door vervuilde luchtbehandeling kasten, gebrekkige schoonmaak, losliggende kabels op de vloer, eten op de werkplek, slecht werkende of volle stofzuigers en koffie in de planten gooien.

Het microbiologische onderzoek wordt verricht met een Air Sampler waarmee een luchtmonster wordt genomen. In het laboratorium worden de bacteriën, schimmels of gisten op de voedingsbodem opgekweekt. Na een week kan door determinatie de specifieke bacterie, schimmel of gist met concentratie bepaald worden. Aan de hand van de richtlijnen van de overheid wordt de grenswaarde van de concentratie bepaald.

Herkent u bovengenoemde klachten en wilt u deze laten onderzoeken, neem dan contact met ons op.

Specifieke onderdelen Binnenmilieu onderzoek