Warmtebeeldcamera

Onderzoek met warmtebeeldcamera

Thermografie is een meetmethode waarbij de temperatuurverschillen in kaart wordt gebracht. Dit gebeurt met een thermografische camera, ook wel infrarood camera of warmtebeeldcamera genoemd. Infrarood licht is voor een mens niet zichtbaar. De camera zorgt er voor dat we dit licht kunnen waarnemen door er een visueel plaatje van te maken, een zogenaamde thermogram.

Met de camera kan de verwarming/koeling in de kantoren gecontroleerd worden op een juiste werking. Ook kunnen tochtklachten gecontroleerd worden. Het is mogelijk een foto te maken van de situatie.
Kolpia heeft de beschikking over een FLIR warmtebeeldcamera. De camera wordt toegepast bij het binnenmilieu onderzoek.

Heeft u twijfels over de juiste werking van de verwarming en/of koeling, neem dan contact met ons op.

Specifieke onderdelen Binnenmilieu onderzoek