Continu fysisch luchtonderzoek

Om de oorzaak van klachten te achterhalen kan een continu fysische meting inzicht geven. In een kantoorruimte wordt een meetcel met een hierop aangesloten datalogger geplaatst, die 24 uur per dag, gedurende 7 dagen aaneengesloten de temperatuur, de relatieve vochtigheid en het CO2-gehalte meet. Deze gegevens worden via een computer uitgelezen en verwerkt tot een duidelijk rapport met conclusies en praktische adviezen. De uitvoer wordt grafisch weergegeven.

Aanleiding voor continu fysisch luchtonderzoek

Klachten in kantoorgebouwen zijn vaak complex. Micro-organismen of stofdeeltjes kunnen een oorzaak zijn. Andere oorzaken van onbehagen kunnen de ventilatie, de temperatuur of de relatieve vochtigheid zijn. Om dit te contoleren kan een continu fysische meting inzicht geven over deze grootheden in een kantoorruimte. Vervolgens zijn gepaste maatregelen mogelijk.

Onderzoek

In een kantoorruimte wordt een meetcel met hieraan aangesloten een datalogger geplaatst, die 24 uur per dag, gedurende 7 dagen aaneengesloten de temperatuur, de relatieve vochtigheid en het CO2-gehalte meet. In deze periode zijn de dag- en nachtinvloeden zichtbaar. Dit geldt ook voor de verschillen tussen het weekend en de werkweek. Verder wordt de menselijke invloed in combinatie met de aanwezige klimaattechniek zo zichtbaar gemaakt. De gegevens worden via een computer uitgelezen en verwerkt tot een duidelijk rapport met hierin praktische adviezen. De uitvoer wordt grafisch weergegeven.

Klachten

 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid
 • Concentratieverlies
 • Muffe en bedompte lucht
 • Benauwdheid
 • Te koud / te warm

Nut continue metingen

 • Actie ondernemen indien uit de momentmetingen bij het luchtonderzoek blijkt dat in een kantoorruimte voorkomt: te hoog CO2-gehalte, te lage / te hoge relatieve vochtigheid, te lage / te hoge temperatuur
 • Controleren of er een ventilatieprobleem is, alvorens men overgaat tot dure aanpassingen.
 • Controleren werking van ventilatie, koeling, verwarming of bevochtiging.

Wat kunt u verwachten van Kolpia Klimaatonderzoek

 • Intakegesprek.
 • Volledige, bondige rapportage.
 • Uitvoer grafisch weergegeven per dag.
 • Adviezen ten aanzien van de gevonden meetwaarden.
 • De rapportage wordt gepresenteerd en toegelicht.

Wilt u een grondige en totale check van alle bovengenoemde zaken, neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.