Debietmetingen

In het huidige Bouwbesluit worden voor kantoren eisen gesteld aan de luchtverversing. Er worden aparte eisen gesteld voor nieuwbouw en bestaande bouw. Bij de luchtverversing van een kantoorruimte dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid, de plaats, de capaciteit en de regelbaarheid van de ventilatievoorzieningen. Daarnaast is de stromingsrichting van de ventilatielucht en de luchtkwaliteit in de ruimte van belang.

Wanneer worden debietmetingen toegepast:

  • Wanneer het CO2-gehalte in een kantoorruimte te hoog is, kan een debietmeting uitsluitsel bieden over de ventilatie.
  • Controleren van de luchthoeveelheden in een nieuwbouwsituatie
  • Bij tochtklachten in kantoorruimten

Anemometer:

Omdat het toetsen aan de Bouwbesluit ventilatie eisen steeds belangrijker wordt, heeft Kolpia Klimaatonderzoek de beschikking over een anemometer. Dit is een meetinstrument voor het meten van luchtsnelheden en temperaturen.

Debietmeting image –¬†Gebruik van de anemometer in de praktijk

Naast het uitvoeren van debietmetingen aan in- en uitblaasopeningen is het dus ook mogelijk om de temperatuur in de luchtstromen te meten.
De onderzoeksresultaten worden verwerkt in een duidelijke rapportage. In de rapportage worden adviezen over verbeteringen van het klimaat gegeven.

Wilt u meer weten of zijn er binnen uw organisatie klachten over het binnenmilieu? U kunt dit laten toetsen door een specialist. Bel 085 Р06 06 199 of neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.