Endoscopisch onderzoek

Vervuild kanaal
Vervuild kanaal
Schoon kanaal
Schoon kanaal

Vervuiling in luchtkanalen heeft een nadelige invloed op de luchtkwaliteit in uw kantoorgebouw, en daarmee ook op het binnenklimaat. Het Kolpia Endoscopisch Onderzoek is onderdeel van ons luchtonderzoek en brengt eventuele vervuilingen in luchtkanalen in beeld.

Hoe ontstaat vervuiling in een luchtkanaal?

Goed onderhouden luchtbehandelingssystemen, uitgerust met een goed filter, filtreren de buitenlucht, zodat schone lucht de kanalen ingeblazen wordt. Afhankelijk van de geplaatste filters wordt er een fractie van de in de buitenlucht aanwezige stofdeeltjes en micro-organismen doorgelaten. Hierdoor kunnen luchtkanalen na langere tijd vervuilen.

Wanneer een endoscopisch onderzoek van het kanalenstelsel?

  • Als de stofdeeltjesinstelling van de diverse inblaaskanalen een hoog aantal stofdeeltjes aangeven.
  • Als microbiologische vervuiling wordt geconstateerd bij periodiek onderzoek.

Waarom een endoscopisch onderzoek?

  • Controle om te bepalen of kanalen gereinigd moeten worden.
  • Om te bepalen of kanalen bij renovatie vervangen moeten worden.

Het Kolpia Endoscopisch onderzoek

Aan de hand van bouwtekeningen wordt in overleg bepaald waar het kanaal inwendig geïnspecteerd wordt. Zodoende kunnen ‘strategische’ delen worden geïnspecteerd, om tijdverlies in de uitvoering te vermijden. In het kanaal wordt een gat van 10 mm geboord voor de endoscoop. Het kanaal kan dan worden bekeken en er kan een foto worden gemaakt.

Wat kunt u verwachten van een Kolpia Endoscopisch Onderzoek?

  • uitgebreide intake
  • interviews met de betrokkenen
  • meting door vakkundig personeel
  • presentatie op uw locatie over de bevindingen
  • heldere rapportage
  • duidelijke adviezen over vervolgacties

Wilt u laten onderzoeken of vervuiling in de luchtkanalen de luchtkwaliteit in uw kantoorgebouw beïnvloedt? Bel 085 – 06 06 199 of neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.