Fijnstof analyse onderzoek

Aanleiding

Wanneer in een productieomgeving stof geproduceerd wordt, kan dit stof in naastliggende kantoorruimten terecht komen. Door het fijnstof te onderzoeken, kan bepaald worden hoe schadelijk dit is. Eventuele klachten kunnen verklaard worden of vermoedens kunnen weggenomen worden. Het onderzoek is onderdeel van een luchtonderzoek en wordt toegepast wanneer een te hoge stofbelasting vermoedt wordt of wanneer de stofdeeltjestelling een te hoge uitslag geeft.

Gezondheidsklachten

Stof kan irritaties aan de ogen en aan luchtwegen geven. Bij langdurige blootstelling kan het bij werknemers stoflongen veroorzaken. Sommige soorten stof kunnen astmatische en chronische klachten geven.

Onderzoek

Stofmetingen worden uitgevoerd volgens NEN-EN 481. Hierin wordt beschreven welke stoffracties onderscheiden worden. Het onderscheid wordt gemaakt op basis van de te meten stofdeeltjes. De twee belangrijkste fracties zijn: totaalstof en respirabel stof. De laatste heeft de kleinste deeltjesgrootte, waardoor deze verder de longen binnen kan dringen en dus schadelijker is. Het stofgehalte wordt grafimetrisch bepaald. Er wordt dan gedurende tenminste vier uur lucht door een filter gezogen. Het filter wordt in het laboratorium gewogen, waarna het aantal mg/m3 stof bepaald kan worden. Daarnaast kan de soort stof onderzocht worden.

Nut van totaal of respirabel stofonderzoek

  • Wanneer een te hoge stofbelasting vermoed wordt.
  • Wanneer de stofdeeltjestelling een te hoge uitslag geeft
  • Het verklaren van klachten en/of ziekteverschijnselen

Wat te verwachten van Kolpia Klimaatonderzoek

  • Deskundig en professioneel onderzoek
  • De uitkomsten worden vergeleken met de norm en MAC-waarde en verwerkt in de rapportage
  • De rapportage wordt gepresenteerd en toegelicht

Zijn klachten op uw locatie te wijten aan een te hoog fijnstof gehalte? Bel 085 – 06 06 199 of neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.