Preventief luchtonderzoek

Een gezond binnenmilieu heeft een positief effect op de productiviteit en het ziekteverzuim van uw medewerkers. Het binnenmilieu is dan ook een belangrijk onderdeel van uw facilitair en Arbobeleid. Met het Kolpia Preventief Binnenmilieu luchtonderzoek kunnen gezondheidsklachten van werknemers blijvend worden weggenomen. Hiermee worden veel kosten bespaard.

Waarom een preventief binnenmilieu onderzoek?

  • De productiviteit van uw medewerkers kan tot 8-10% toenemen.
  • De tevredenheid van de werknemers over het binnenmilieu neemt toe.
  • Het ziekteverzuim neemt af.
  • Het schoonmaakprogramma en luchtbehandelingsinstallaties worden blijvend gecontroleerd.

Uit onderzoek blijkt dat hierdoor de prestatie aanzienlijk toeneemt met gelijkblijvende kosten.

  • Bestaande klimaatklachten worden geneutraliseerd en nieuwe klachten worden voorkomen.
  • Het voorkomt schadeclaims door aansprakelijkheid op het gebied van het binnenmilieu.
  • De technisch beheerder of facilitair manager krijgt ondersteuning.

Wat is het Kolpia Preventief Binnenklimaat onderzoek?

Het preventieve binnenklimaat onderzoek is een volledig systeem waarbij het binnenmilieu naar een goed niveau wordt gebracht en gehouden. Op basis van een 3-jarige overeenkomst verrichten wij (half)jaarlijks onderzoek. Naar aanleiding van dit onderzoek ontvangt u van ons een rapportage met onze bevindingen. Deze gegevens kunnen worden geïntegreerd in het Arbojaarplan.

Hoe werkt het Kolpia Preventief Binnenklimaat onderzoek?

0-onderzoek

In het 0-onderzoek worden de 0-metingen verricht. Dit onderzoek dient als basis voor het vervolg en is het meest uitgebreid.

Controle Onderzoek

Na een half jaar wordt een Controle Onderzoek uitgevoerd van het 0-onderzoek. Dit onderzoek is minder uitgebreid dan het 0-onderzoek en dient ter controle van de aanbevelingen in het 0-onderzoek. Daarnaast gaan wij na of klachten van uw medewerkers zijn afgenomen. Het bestaat uit onderzoek van de luchtbehandelingskasten, inblaas- en ruimtelucht. Locaties van de onderzoeken zijn nader te bepalen.

Vervolg Onderzoek

Één jaar na het Controle Onderzoek voeren wij het Vervolg Onderzoek voor u uit. Dit om een vinger aan de pols te houden en, indien nodig, bij te sturen. Hierbij onderzoeken wij de luchtbehandelingskasten en de inblaas- en ruimtelucht. De locaties van dit onderzoek zijn nader te bepalen. Het Vervolg Onderzoek zullen wij telkens één jaar later opnieuw voor u uitvoeren om de luchtbehandelingsinstallaties, het schoonmaakprogramma en de Clean Desk Policy te toetsen.

Wilt u meer weten over het Kolpia Preventief Binnenklimaat onderzoek?
Bel 085 – 06 06 199 of neem contact op voor een advies op maat.