Werkplek ongezond?

Eén op de vier werkplekken is ongezond

Bijna een kwart van de Nederlandse werkplekken vormt een risico voor de gezondheid van werknemers. Dit blijkt uit onderzoek dat Vereniging Schoonmaak Research (VSR) deed in veertig kantoorpanden. Het percentage ongezonde kantoorplekken is in de afgelopen twee jaar nauwelijks gewijzigd.

CO2-gehalte

Als wordt gekeken naar het CO2-gehalte in kantoren, dan is er goed nieuws te melden. In 2012 scoorde een op de vijf werkplekken slecht. Nu is dat nog maar 1 op de veertig. In 2012 was het CO2-gehalte slechts bij de helft van de werkplekken onder de streefwaarde van minder dan 800 ppm (parts per million). Inmiddels geldt dit voor driekwart van de werkplekken.

Schimmels en bacteriën

Ook op andere gebieden is een verbetering te zien. Bij microbiologische waarden – de aanwezigheid van schimmels en bacteriën – scoort 75 procent goed, terwijl in 2012 nog bijna 40 procent matig tot slecht scoorden. Nog altijd heeft een kwart van de werkplekken te hoge concentraties van schimmels en bacteriën. De fijnstofconcentratie was op 40 % van de werkplekken slecht. Momenteel is dat slechts bij 1 op de veertig het geval.

Koudeklachten komen ook minder voor. De gemeten temperatuur valt in het merendeel van de werkplekken binnen de norm van 20-24 graden Celsius.

Clean desk

Werknemers kunnen zelf ook viezeriken zijn en dit vertaalt zich ook naar gezondheidsrisico’s. Een goede clean desk discipline op de werkplek vertaalt zich naar minder stof en microbiologische vervuiling op en rond de werkplek. Ook hierin is verbetering waar te nemen. Een bureau waar redelijk tot veel losse spullen op liggen, vormt een mogelijke bron voor verontreiniging met micro-organismen. Bovendien bemoeilijkt dit de schoonmaak. Waar twee jaar geleden nog 72 procent van de onderzochte werkplekken onder de maat was, is dat nu nog maar 35 procent.

Hoe gezond zijn de werkplekken in uw bedrijf? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.