Bacteriologisch wateronderzoek

Wanneer drinkwater wordt toegepast voor processen of laboratoria is het van belang de microbiologische samenstellingen van het leidingwater te weten en te controleren. Ook bij adiabatische bevochtiging in een luchtbehandelingsinstallatie en bij koeltorens is dit belangrijk.

Het water dat geleverd wordt door het drinkwaterbedrijf is doorgaans van goede kwaliteit. Eenmaal in het pand kan de kwaliteit van het leidingwater verslechteren. Dit kan ontstaan door stilstand, opwarming, corrosie, verouderde leidingen met veel biofilm, externe verontreinigingen en renovatie. Het drinkwater kan een gevaar vormen voor de gezondheid werknemers. Dit is bijvoorbeeld het geval bij groei van de Legionella bacterie.

Op meerdere strategische tappunten in het pand worden watermonsters genomen. Dit dient op regelmatige basis te gebeuren daar er fluctuatie in de kwaliteit en samenstelling van het drinkwater kan plaatsvinden.

Onderzocht kunnen worden:

  • Totaal Kiemgetal bij 22 ºC
  • Totaal Kiemgetal bij 36 ºC
  • Enterobacteriaceae
  • Escherichia Coli
  • Sulfiet-reducerende Clostridia
  • Overige Coli-achtigen

Watermonsters worden bemonsterd in steriele potten. De watermonsters worden geanalyseerd in een geaccrediteerd laboratorium. Bij de bemonstering en de analyse worden de betreffende normen gehanteerd. Dit zijn de NEN-EN-ISO 6222, NPR 6267, NPR 6268, ISO 8199, ISO 9458 en AI-32.

Aan de hand van de resultaten wordt een rapportage opgesteld waarin wordt aangegeven of de concentratie voldoet aan het drinkwaterbesluit. Tevens worden adviezen geven over eventuele aanpassingen van de installatie bij overschrijding van de normen.

Wilt u weten of de waterkwaliteit voldoet aan de eisen en wilt u dit water bacteriologisch onderzocht hebben? Neem dan contact met ons op.