Chemisch wateronderzoek

Wanneer drinkwater wordt toegepast voor processen of laboratoria is het van belang de chemische samenstellingen van het leidingwater te weten en te controleren. Op meerdere strategische tappunten kan een watermonster worden genomen.

Dit dient op regelmatige basis te gebeuren omdat er fluctuatie in de kwaliteit en samenstelling van het drinkwater kan plaatsvinden. Ook wanneer het waterleidingnet verouderd is, kan dit van invloed zijn op de kwaliteit van het drinkwater.

Watermonsters worden bemonsterd in steriele flessen.
De watermonsters worden onderzocht in een geaccrediteerd laboratorium.
De chemische elementen worden voornamelijk via ionenchromatografie en spectrofotometrie bepaald.

De watermonsters worden onderzocht op: pH, EC, NH4, K, Na, Ca, Mg, Si, NO2, Cl, SO4, HCO3, Ptot, Fe, Mn, F, O2, CO2/H2CO3, Mo, dH en troebelingsgraad.

Aan de hand van de resultaten wordt een rapportage opgesteld waarin wordt aangegeven of de concentratie voldoet aan het drinkwaterbesluit. Tevens worden adviezen gegeven over eventuele aanpassingen van de installatie bij overschrijding van de normen.

Wilt u weten of de waterkwaliteit voldoet aan de eisen en wilt u dit water chemisch onderzocht hebben? Neem dan contact met ons op.