Legionella onderzoek

Leidingwater wordt door monsterneming onderzocht op de aanwezigheid van de Legionella bacterie. Legionella bacteriën zijn de verwekker van de Veteranenziekte en de Pontiac koorts. In een warmwatersysteem dat niet voldoende hoog wordt verhit of niet koud genoeg blijft, kan de Legionella bacterie gaan groeien. Als er onvoldoende doorstroming is, zal er zich in verloop van enkele weken een populatie van Legionella bacteriën opbouwen. Deze hechten zich aan de binnenwand van het leidingsysteem. Deze bacteriën zullen door groei steeds het langsstromende water besmetten. Bij verneveling van besmet water ontstaan kleine waterdruppeltjes die bij inademing zeer gevaarlijk zijn.

De Legionellabacterie komt onder andere voor:

  • In open watersystemen zoals waterbevochtigingsystemen in luchtbehandelingskasten
  • Waterkoeltorens als onderdeel van air conditionering systemen
  • Kunstmatige “tropische omgevingen” als sauna’s, zwembaden en tropische tuinen
  • Niet frequent gebruikte waterreservoirs en -tappunten
  • Inpandige fonteinen in bijvoorbeeld vijvers
  • Douches en andere watertappunten met lange en/of doodlopende leidingen naar het verwarmingspunt
  • Koud water leidingen daar het water warmer is dan 25 ºC
  • Warmwaterinstallaties die lager dan 60 ºC zijn afgesteld
  • In brandslangen

Wettelijke verplichtingen Legionella-preventie

Wettelijk is het verplicht een risicoanalyse en een beheersplan Legionella-preventie op te stellen. Als blijkt dat risico’s niet geheel uit te sluiten zijn, wordt geadviseerd watermonsters te laten analyseren. Afhankelijk van het systeem en de temperatuur van het water, wordt monsterneming één keer per maand, per kwartaal of per jaar geadviseerd. Ook bij ingebruikname na verbouwing of langdurige stilstand is het raadzaam het water te laten analyseren.

Monsterneming en uitslag

Actieve monsterneming op locatie wordt gevolgd door onderzoek naar Legionella bacteriën. Monsterneming vindt plaats volgens NEN6265.
Tijdens de meting worden de temperatuur van het watermonster en de doorstroom temperatuur gemeten. In een geaccrediteerd test laboratorium wordt het watermonster verder onderzocht. Na ongeveer een week volgt volledige rapportage met preventieve adviezen op de gevonden onderzoeksresultaten. Deze resultaten worden persoonlijk toegelicht. Geadviseerd wordt tijdig maatregelen te nemen bij een positieve uitslag, zodat een besmetting met Legionella bacteriën voorkomen kan worden.

Denkt u erover om een Legionella onderzoek te laten uitvoeren?

Bel 0165 – 510240 of neem contact met ons op voor een afspraak.