Plan van aanpak

Nadat de rapportage toegelicht en gepresenteerd is, kan als aanvulling een plan van aanpak gemaakt worden. In een overzichtelijke spreadsheet worden de oplossingen om het binnenmilieu te verbeteren onderverdeeld en met een prioriteit benoemd.

Ook wordt een tijdspanne aangegeven. Dit hulpmiddel dient om duidelijkheid te geven aan de betrokken partijen. Nadat de oplossingen uitgevoerd zijn, kan een controle onderzoek ingepland worden.

Wilt u ook eens vrijblijvend kennismaken met Kolpia? Bel 0165 – 510240 of neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.