Rapportage & presentatie

Analyserapport

Door metingen en visuele technische controle wordt een totaalbeeld verkregen van het binnenmilieu. De metingen en bevindingen worden verwerkt en grafisch weergegeven in een analyserapport. De rapportage bevat conclusies, foto’s en aanbevelingen.

Presentatie

De rapportage wordt gepresenteerd en toegelicht op uw locatie. Gedurende de toelichting is het mogelijk vragen te stellen over het onderzoek. De rapportage wordt ingebonden aangeleverd. Een controle onderzoek kan op dit moment reeds worden ingepland.

Wilt u ook eens vrijblijvend kennismaken met Kolpia? Bel 0165 – 510240 of neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.