Uitvoering onderzoek

Kolpia hanteert een grondige werkwijze. Hierbij wordt de werkplek centraal gesteld. Op diverse locaties in het pand worden metingen verricht. Microbiologisch worden luchtmonsters genomen in de luchtbehandelingkast, de luchtkanalen en de kantoorruimten om een beeld te verkrijgen van de concentratie bacteriën, schimmels en gisten. In het laboratorium worden de luchtmonsters geanalyseerd.

Stofonderzoek

Stof vormt een belangrijke voedingsbodem voor micro-organismen. Op alle plaatsen in een gebouw waar stof niet wordt bestreden ontstaat een voedingsbodem voor bacteriën en schimmels. Onderzoek door Kolpia brengt die locaties aan het licht. Dit stofonderzoek is onderdeel van de standaard procedure.

Fysische metingen

Ook fysisch worden metingen verricht. De temperatuur, de luchtvochtigheid en het CO2–gehalte worden gelijktijdig geregistreerd. Verder wordt onderzocht of de werkplekken in de ruimten goed zijn ingedeeld, volgt er een visuele controle en wordt de schoonmaak tegen het licht gehouden. Deze combinatie draagt bij aan een totaalinzicht van het binnenmilieu.

Binnenmilieu onderzoek door Kolpia biedt de volgende voordelen:

 • Analyse van mogelijke klachten.
 • Diepgaande inventarisatie van het binnenmilieu. Er wordt een totaalbeeld verkregen.
 • Aanbevelingen toepasbaar in uw situatie.
 • Werknemers zullen het binnenmilieu onderzoek als een positieve actie ervaren.
 • Monitoring mogelijkheid door voorgaande onderzoeken te vergelijken.
 • Analyserapport bespreking met alle betrokken partijen op uw locatie.
 • Controle van de schoonmaak en installateur. Verbetering van de prestatie.
 • Verbetering van de productiviteit van de werknemers.
 • Minder uitval door terugdringen van het ziekteverzuim.
 • Clean Desk Policy wordt gestimuleerd.
 • Aanvulling op het arbobeleid.

Wilt u ook eens vrijblijvend kennismaken met Kolpia?
Bel 0165 – 510240 of neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.